грудень 2013

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням ІІІ сесії IV скликання 
02.08.2002 року із змінами та доповненнями 
ХХХІХ сесія VI скликання від 27.11.2013 року № 1417 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ, 
ДОТРИМАННЯ ЧИСТОТИ ТА САНІТАРНОГО ПОРЯДКУ В СМТ САХНОВЩИНА ТА СЕЛАХ САХНОВЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ. 

      Правовою підставою правил благоустрою селища і дотримання в ньому чистоти та санітарного порядку, а також відповідальність за шкоду, заподіяну природному середовищу, санітарному стану і благоустрою селища (дані правила), є Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, "Про охорону навколишнього природного середовища”, "Про відходи”, "Про охорону атмосферного повітря”, "Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення в сфері містобудування”, "Про регулювання містобудівної діяльності”, "Про охорону і використання пам’ятників історії культури”, "Про рекламу”, "Про порядок застосування карних покарань і заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу”, "Про благоустрій населених пунктів”, "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 року № 271-ХII "Про затвердження порядку обмеження, тимчасової заборони ( призупинення) або припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у випадку порушення ними законодавства "Про охорону навколишнього середовища”, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1999р. № 559 "Про таксу для врахування розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст і інших населених пунктів”. 
      Правила регулюють права і обов’язки учасників право - відносин з благоустрою території селища визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в них. 
      Правила включають загальнообов’язкові на території селища норми, за порушення яких наступає відповідальність згідно зі ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою за цими правилами є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою. 
Контроль за дотриманням цих правил і координація дій відповідальних посадових осіб, пов’язаних з їх виконанням, здійснюється виконкомом селищної ради, посадовими особами контролюючих органів, Сахновщинським РВ УМВС України в Харківській області. 
Сахновщинська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, суб’єктів підприємницької діяльності до цих Правил. Правила є відкритими і доступними. 
З метою дотримання порядку в благоустрої селища, належного санітарного стану в ньому: 
      1. КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ ТА ВІДОМЧОЇ НАЛЕЖНОСТІ, ЮРИДИЧНИМ ТА ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ , СУБЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРЕНДАРЯМ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ЇХ ЧАСТИН ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ: 

    1.1. Постійне утримання будівель, споруд, забудов, житлових будинків та їх частин у належному 
технічному стані і зовнішньому вигляді, для чого своєчасно проводити за погодженням з управлінням житлово-комунального господарства і відділом архітектури ремонт та фарбування фасадів і огорож, оновлювати написи назв вулиць та номерних знаків на будинках, назви підприємств, установ, організацій. 
    1.2. Підтримання для нормального руху пішоходів і транспорту належних порядку та чистоти на 
закріплених виконкомом селищної ради територіях, подвір’ях, посадочних майданчиках, тротуарах, які очищаються повністю, а також на проїжджій частині вулиць і площах, що очищаються до половини їх ширини, включаючи перехрестя. 
    1.3. Проведення щоденного прибирання, очищення і поливання тротуарів, проїжджої частини 
вулиць, площі подвір’їв, газонів; здійснювати їх у період з квітня по вересень до 6-ої, а в період з жовтня по березень до 7-ої години ранку. 
    1.4. Своєчасне очищення, утримання в належному стані надвірних санітарних установок. Для 
боротьби з мухами в період з 15 березня по 1 жовтня проводити не менше одного разу на тиждень їх дезинфекцію. 
    1.5. Проведення планових заходів щодо недопущення розмноження гризунів та комарів у будівлях, 
спорудах, забудовах, житлових будинках тощо усіх форм власності. 
    1.6. Очищення дахів, водостічних труб, карнизів від снігу і льоду з дотриманням запобіжних заходів 
(огородження тротуарів, виставлення огорож). 
    1.7. Своєчасне посипання під час ожеледі доріг тільки піском, очищення асфальтобетонного 
покриття від криги і затверділого снігу лише скребками та лопатами, вивезення снігу і льоду – тільки в місця, визначені виконкомом. 
    1.8. З настанням темряви – освітлення фасадів будівель, подвір’їв, вестибулів, сходових майданчиків 
і коридорів будинків. Вивішення на дверях до квартир – чітко позначених їх номерів. При наявності сміття прибирання проводити своєчасно. 
    1.9. Виділити та обладнати місця для куріння. 
    1.10. Власникам адміністративних будівель, магазинів, суб’єктам підприємницької діяльності 
громадського харчування (кафе, їдалень), орендарям будівель, споруд їх частин, де куріння тютюнових виробів заборонено, розмістити наочну інформацію графічного знаку про заборону куріння та тексту "Куріння заборонено!” 
    1.11. У спеціально відведених місцях для куріння розмістити наочну інформацію із графічного 
знака та тексту "Місце для куріння. "Куріння шкодить Вашому здоров’ю!”. 
    1.12. Постійно утримувати в належному стані закріплені території по акції «За чисте 
довкілля» в межах Сахновщинської селищної ради. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ. 

    2.1. Відповідальність за своєчасне прибирання закріплених територій, заключення договорів із 
спеціалізованою організацією на вивіз ТПВ, щомісячну оплату за вивезення ТПВ, забезпечення належного санітарного стану дворів, прибудинкових територій багатоквартирних будинків та приватних домоволодінь, вулиць, площ, тротуарів, мостів, переходів, скверів, парків, торгових площадок, кладовищ та інших місць несуть: 
    2.1.1. На прибудинкових територіях житлового фонду багатоквартирних будинків – 
Сахновщинське ПКП, МКП «Україна», голова об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, керівники підприємств , що отримали від виконкому селищної ради право на обслуговування житлового фонду. 
    2.1.2. На прибудинкових територіях відомчого житлового фонду і закріплених виконкомом 
територіях – керівники підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості. 
    2.1.3. За складування відходів у контейнери, санітарне утримання майданчиків для збору ТПВ і 
прилеглих до них територій - керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, СПДФО, орендарі будівель, споруд їх частин. 
    2.1.4. На ділянках, закріплених селищною радою на договірних засадах з комунальними 
підприємствами, - керівники підприємств. 
    2.1.5. На ділянках будинків та споруд, що належать громадянам на правах приватної власності або 
оренди – відповідно власники будинків і орендарі. 
    2.1.6. На територіях стадіону, парків, скверів, зелених зон, пляжів, об’єктів соцкультпобуту усіх 
форм власності – керівники підприємств, СПДФО, орендарі об’єктів соцкультпобуту, або їх частин на балансі яких вони знаходяться або які закріплені рішенням виконкому. 
    2.1.7. На територіях, що прилягають до установ, закладів, підприємств, організацій, магазинів, кіосків, 
павільйонів, торгових точок, підприємств побуту, автозаправних станцій, відповідно до паспорту встановлення тимчасового обєкту обслуговування та закріплених в установленому порядку виконкомом селищної ради – СПДФО, орендарі будівель, споруд або їх частин, керівники підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, автозаправних станцій усіх форм власності. Зазначені підприємства, СПДФО, орендарі будівель, споруд або їх частин, крім прибирання території, зобов’язані забезпечити встановлення урн біля своїх підприємств, торгових точок (магазинів, тимчасових споруд, павільйонів, ресторанів, кафе, барів), чистоту вітрин та приміщень. 
    2.1.8. На ринках, торговельних площадках і прилеглих до них територіях, закріплених рішенням 
виконкому селищної ради, літніх майданчиках закладів торгівлі та громадського харчування – керівники ринків, торговельних майданчиків, закладів громадського харчування, відповідальні особи, які отримали відповідний дозвіл виконкому селищної ради, орендарі будівель, споруд або їх частин. Крім прибирання території вони зобов’язані забезпечити встановлення урн, туалетів на своїх територіях і їх обслуговування, своєчасне видалення сміття та бруду. 
    2.1.9. Відповідальність за санітарний стан оглядових колодязів, своєчасний ремонт люків і 
водостоків, прибирання і очищення канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, видалення і негайний вивіз відходів із колодязів тощо несуть керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться, юридичні та фізичні особи. 
    2.1.10. На територіях цвинтарів, братських поховань – підприємства, на балансі яких вони 
знаходяться або за якими закріплені рішенням виконкому селищної ради. 
    2.1.11. На залізничних коліях, скосах, насипах, переїздах, переходах, території земель залізничної 
станції – керівники Південної залізниці. 
    2.1.12. На територіях, підготовлених під забудову, тих, що звільнилися після зносу – виконком. 
    2.1.13. На територіях, відведених під забудову – керівники підприємств та організацій, юридичні та 
фізичні особи , яким відведені ці земельні ділянки рішенням . 
    2.1.14. На зупинках транспорту, в тому числі зупинках таксі – керівники підприємств, організацій, 
установ, власники транспорту. 
    2.1.15. На територіях, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля 
опор і у межах зони охорони ЛЕП – керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться. 
    2.1.16. Відповідальність за санітарно-технічний стан і ремонт туалетів, що перебувають у 
комунальній власності, а також у власності юридичних і фізичних осіб, покладається на власників туалетів. 
    2.1.17. Прибирання території селища здійснюється один раз на день. 
    2.1.18. Прибирання місць масового перебування людей (площа, торгові майданчики, вокзали, та 
інше) проводиться не менше двох раз на добу. 
    2.1.19. В першу чергу забезпечується прибирання території центру селища. 
    2.1.20. З метою приведення в належний санітарний стан території селища виконком щорічно 
наприкінці осінньо-зимового сезону приймає відповідне рішення . 
   2.1.21. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, 
спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, а саме: 
    2.1.21.1. Регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що 
забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; 
    2.1.21.2. забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя шляхом 
укладання відповідних договорів із спеціалізованим підприємством на підставі затверджених норм утворення твердих побутових відходів; 
   2.1.21.3. регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників; 
    2.1.21.4. утримувати приміщення громадських туалетів у належному санітарному та технічному 
стані; 
    2.1.21.5. здійснювати очищення опор ЛЕП, стовбурів, стовпів, парканів, будівель, інших елементів 
від об’яв, реклами, вивішених у недозволених місцях; 
    2.1.21.6. прочищати водовідвідні канави; 
    2.1.21.7. регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти 
сухостійні, аварійні дерева; 
    2.1.21.8. належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення 
ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою. 
    2.2. Вивезення твердих побутових відходів по планово-регулярній системі за договорами з 
організаціями, підприємствами, установами, СПДФО, орендарями будівель, споруд та їх частин, громадянами, що володіють будинками на правах приватної власності, а також вивіз рідких нечистот від організацій, домовласників, соціально-побутових підприємств за їх заявкою здійснюють спеціалізовані експлуатаційні підприємства . 
Вивіз промислових відходів здійснюють промислові підприємства на звалище відповідно до 
укладених договорів. 
Керівники підприємств забезпечують безпечне транспортування відходів по території селища, 
організують негайне прибирання розсипаних відходів при їх перевезенні. 
Заходи адміністративного впливу до осіб, що допускають забруднення доріг, покладаються на 
Державтоінспекцію. 
Відповідальність за експлуатацію, утримання санітарного порядку звалища покладається на 
Сахновщинське ПКП. 
    2.3. Підприємства, СПД по вивезенню твердих і рідких побутових відходів з о б о в’я з а н і: 
    2.3.1. Розділити селище на сектори та ділянки відповідно до норм накопичення побутового сміття, 
закріпити за кожною ділянкою певний вид транспорту, скласти графік роботи, який повинен погоджуватися з санепідемстанцією і копії подати до виконкому селищної ради. 
    2.3.2. Вивозити тверді та рідкі побутові відходи, на які укладено договори, регулярно, за 
фактичним їх накопиченням у спеціально відведені місця. Для ТПВ – звалище, для рідких нечистот – очисні споруди. 
    2.3.3. Проводити контроль за роботою екіпажів на лінії, виконанням графіку роботи, рух 
транспортних засобів згідно схеми санітарної очистки, виявляти та усувати причини, що перешкоджають своєчасному вивезенню побутових відходів. 
    2.3.4. Вести систематичну роз’яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання 
санітарного режиму і вимагати безумовного виконання. 
    2.3.5. Складати акти, протоколи на порушників санітарного режиму передавати матеріали до 
адміністративної комісії селищної ради. 
    2.3.6. Проводити систематичний вилов бродячих собак і котів, своєчасно прибирати трупи 
загиблих і виловлених тварин, проводити знищення собак і котів в осередках сказу за вказівкою ветеринарної служби. 
    2.4. Керівники, підприємств, організацій , установ, навчальних, медичних закладів, підприємств 
торгівлі і громадського харчування, власники та орендарі магазинів, торгових точок, кафе, барів та інші зобов’язані укладати договори на вивіз твердих і рідких побутових відходів, а також з санепідемстанцією на проведення робіт по боротьбі з комахами і гризунами. 
    2.5. Керівники підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, перераховані у п.2.4, 
зобов’язані підтримувати необхідний рівень чистоти на своїй території, у тому числі своєчасно вивозити тверді і рідкі побутові відходи, що накопичуються у них. Для цього вони зобов’язані укласти договір на вивіз відходів у відведене місце не пізніше ніж за два місяці до кінця року з підприємствами яким надано право займатися цією діяльністю. 
Відмова від виконання цієї вимоги розглядається як факт забруднення навколишнього 
природного середовища відходами споживання. 
    2.6. Для щойно введених підприємств торгівлі, громадського харчування та інших побутових 
об’єктів договори на вивезення твердих і рідких побутових відходів також укладаються з підприємствами і подаються на розгляд комісії з приймання об’єктів у експлуатацію. 
    2.7. Плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами і нормами накопичення у терміни, 
визначені договором. 
    2.8. Відмова від укладення договору на вивіз відходів, створення несанкціонованих смітників, 
тягне за собою цивільно-правову і адміністративну відповідальність відповідно до КУпАП. 
    2.10. Керівники підприємств усіх форм власності, що мають на балансі житловий фонд, з о б о в’ я з а н і: 
    2.10.1 Ознайомити всіх громадян, що мешкають в житловому фонді, із правилами утримання собак 
і котів. Вимагати від мешканців, власників домашніх тварин проведення своєчасних щеплень тваринам проти сказу, дотримання правил утримання собак і котів, застосувати заходи суспільного впливу за порушення їх утримання. 
    2.10.2. Утримувати підвали, віконні пройоми житлових будинків, інші підсобні приміщення 
закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення. 
    2.11. Домовласники приватних будинків, з о б о в’ я з а н і : 
    2.11.1. Мати сміттєзбиральник необхідної ємкості і утримувати його у належному стані. 
    2.11.2. Оплачувати вивезення твердих побутових відходів. Відходи від утримання корів, свиней, кіз 
та інших свійських тварин оплачуються за договорами найму за окрему плату. 
    2.11.3. Власники собак і котів зобов’язані утримувати їх відповідно до правил утримання собак і 
котів. 
    3. Відповідальність за санітарний стан селища несе підприємство комунальних послуг . 
    4. Організації, фізичні та юридичні особи, які здійснюють в установленому порядку будівельні або 
ремонтно-будівельні роботи, забезпечують наприкінці робочої зміни належний санітарний порядок, на під’їзних шляхах до будівництва, вивезення будівельного сміття з будівельних і ремонтно-будівельних ділянок. 
    5. Ринки, підприємства торгівлі, громадського харчування та побуту усіх форм власності, орендарі 
зобов’язані утримувати в належному санітарному стані магазини, кіоски, павільйони, лотки, їдальні, кав’ярні, бари, ресторани, закусочні, підприємства по наданню побутових послуг, а також прилеглі до них території, закріплені рішенням виконкому селищної ради. 
Усі власники ринків, підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту зобов’язані 
облаштовувати прилеглу територію, засіювати газони, створювати квітники, попередньо погодивши це з архітектурою та виконкомом селищної ради. 
Робота ринків не повинна погіршувати санітарний стан селища негативно впливати на умови проживання та не створювати перешкод для руху транспортів і пішоходів. 
Встановлення тимчасових споруд на вулицях проводиться виключно у визначених місцях з дозволу виконкому селищної ради за погодженням з відділом архітектури. 
Торгівля напоями на розлив проводиться у місцях, погоджених також з санепідемстанцією. 
Стічні води повинні відводитися до каналізаційної мережі, а при її відсутності – в спеціальні резервуари. Звільнена тара підлягає щоденному вивезенню. 
    6. Вікна-вітрини магазинів, майстерень побутового обслуговування, інших підприємств сфери 
послуг, рекламні оформлення, оголошення, афіші повинні утримуватись у належному стані, виконуватись українською мовою та розташовуватись відповідно до плану оформлення селища узгоджених з відділом архітектури. 
Завезення, вигрузку товарів підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового 
обслуговування, приватними підприємствами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, які не мають господарських дворів проводити до    7.30, ті які мають – лише через господарські подвір’я. 
Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, літніх кафе та майданчиків торгівлі і громадського 
харчування та інших тимчасових об’єктів обслуговування, що потребують оформлення договору оренди землі, також проводиться за рішенням сесії селищної ради та за погодженням з відділом архітектури. 
Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, ринки тощо 
зобов’язані утримувати у зразковому порядку тимчасові споруди, щорічно робити їх ремонт. 
    7. Підприємство комунальних послуг організовує забезпечення необхідної кількості урн на 
тротуарах вулиць, утримання їх справними і чистими, своєчасне очищення від сміття в міру його накопичення, але не рідше одного разу на день. Забороняється спалювання сміття в урнах і зняття їх на зиму. 
    8. При виконанні ремонтно-будівельних робіт, зокрема при прокладанні підземних комунікацій, 
підприємства та організації, що виконують ці роботи, зобов’язані негайно вживати заходів щодо повного збереження насаджень. Протягом 15 днів після закінчення робіт відновлювати дорогу, тротуари, газони. 
    9. Місця масового відпочинку повинні утримуватися органами, у відданні яких  вони знаходяться, в 
належному санітарному стані. Ці ж органи забезпечують місця масового відпочинку доброякісною питною водою, достатньою кількістю урн і обладнаними туалетами. Дозвіл на функціонування цих об’єктів щорічно видає санепідемстанція. 
    10. Підприємства, організації, установи, за якими закріплені місця масового відпочинку людей, 
установлюють щити з інформацією про підпорядкування. 
    11. Забороняється в’їзд автотранспорту, крім технологічного, до місць масового відпочинку і 
зелених зон. Біля місць масового відпочинку людей виконком в установленому порядку визначає зони для стоянки автотранспорту. 
    12. Відкриття підприємств громадського харчування повинно погоджуватись з санепідемстанцією. 
    13. Управління внутрішніх справ, виконком селищної ради забезпечують чергування працівників 
міліції та представників громадських формувань по охороні правопорядку в зонах, відведених для масового відпочинку. 
    14. Підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності і відомчої належності, 
суб’єктам підприємницької діяльності, орендарям, громадянам забороняється : 
    14.1 Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі, руйнувати мурашники, пташині гнізда, нори диких звірів у прибережних смугах, місцях відпочинку. 
    14.1 Без дозволу виконкому селищної ради або уповноваженої особи зрізати будь-які дерева й 
кущі, в тому числі хворі й засохлі. 
    14.2 Зривати квіти і плоди дикоростучих рослин, занесених до Червоної книги України. 
    14.3 Розпалювати вогнища в невизначених органами лісової охорони місцях. 
    14.4 Спалювати сміття, побутові, промислові та інші відходи на території слища, забруднювати 
її хімічними та іншими розчинами. 
    14.5 Звалювати сміття та гній у яри, схили і спуски до них, а також у місцях масового 
відпочинку, лісосмугах і зелених насадженнях, на ріллю, сінокоси, пасовища. Тверді відходи повинні вивозитись лише до спеціально відведених місць. 
    14.6 Миття, ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів , купання тварин, прання білизни на 
подвір’ях, державного , громадського житлового фонду, на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм, водорозбірних колонок, підключення до них поливних шлангів. 
    14.7 Пересування вулицями селища на будь-яку відстань механізмів на гусеничному ходу без 
трейлерів і відповідних пристосувань до них. 
    4.8 Громадянам, у тому числі з реєстраційними документами, торгувати промисловими і 
продовольчими товарами, будівельними матеріалами, запасними частинами до механічних засобів, лікарськими рослинами та іншими товарами в не відведених для цього місцях. 
    14.9 Посипання сіллю і поливання хімічними розчинами тротуарів. 
    14.10 Без дозволу виконкому і технічної документації проводити на вулицях, площах, у подвір’ях і 
кварталах , житловому фонді Сахновщинського ПКП роботи по прокладенню водопровідних мереж, а також проводити інші розкопки. 
    14.11 Складувати та зберігати на вулицях сіно, будівельні та інші матеріали, сіно, гній, 
розкопувати вулиці, копати ями для гасіння вапна, спалювати гумотехнічні вироби, пет упаковки, пляшки. 
    14.12 Використовувати неохайний і несправний транспорт. 
    14.13 Забруднювати вулиці при перевезенні вантажів. 
    14.14 Допускати заростання бур’янами газонів та квітників, земельних ділянок для ведення 
господарської діяльності. 
    14.15 Самовільно встановлювати кіоски, рекламоносії. 
    14.16 Торгувати з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях. Здійснювати 
торгівлю спиртними та слабоалкогольними напоями з 9.00 до 20.00. Продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років та особами молодше 18 років. 
    14.17 Прибудовувати до кіосків, павільйонів, наметів прибудови, козирки, загороди, навіси не 
передбачені проектом, а також складувати тару і запаси товарів біля торгових точок. 
    14.18 Залишати неприбраною територію на вулицях, у парках, скверах і інших місцях по 
закінченню виносної торгівлі, де вона дозволена, а також пересувні візки, лотки, контейнери, інше торговельне устаткування. 
    14.19 Наїзд та пошкодження об’єктів благоустрою: газони, бордюри, тротуари, алеї, спортивні 
майданчики, майданчики для дозвілля та відпочинку, інші елементи благоустрою. 
    14.20 Заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших 
пересувних бензозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними матеріалами та іншими матеріалами і виробами на проїзній частині дорожніх об’єктів , узбіччі доріг та тротуарах. 
    15 .Громадянам з а б о р о н я є т ь с я: 
    15.1 Вивішувати вище рівня огородження балконів і лоджій та на дахах одяг, білизну, постільні 
речі, килими і т.п., захаращувати балкони предметами домашнього вжитку. 
    15.2 Утримувати на балконах, лоджіях тварин, птицю, голубів, мити балкони зливанням води. 
    15.3 Витрушувати одяг, килими, інші речі на балконах, у під’їздах, парадних входах до будинків, 
кидати з балконів, вікон різні предмети та виливати рідини. 
    15.4 Розклеювати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах, в неустановлених 
місцях. 
    15.5 Висаджувати городні культури, косити траву, пасти худобу і птицю, утримувати птицю без 
кліток, собак без прив’язі та котів у громадських місцях, комунальних дворах, на вулицях, площах, у скверах, парках, кладовищах, вигулювати собак у парках, скверах і на пляжах, санітарних зонах водоносних станцій, перекачки. 
    15.6 Робити на вулиці загорожі та утримувати в них птицю, худобу. 
    15.7 Пересування з котами та собаками без поводків і намордників по території населених 
пунктів та проїзд у пасажирському транспорті. Відвідування з собаками магазинів, підприємств громадського харчування, об’єктів соцкультпобуту, установ, організацій, підприємств, закладів. 
    15.8 Проїзд у забрудненому одязі в міському пасажирському транспорті (автобусах, маршрутних 
таксі). 
    15.9 Встановлювати антени (радіо, телевізійні, супутникові) на багатоповерхових будинках без 
дозволу власника житлового фонду та погодження з сусідами. 
    15.10 Викидати в контейнери будівельне сміття, гній, листя, хмиз. 
    15.11 Спалювати ТПВ в контейнерах. 
    15.12 Курити тютюнові вироби у заборонених місцях: закладах охорони здоров’я, навчальних та 
освітньо-виховних закладах, на дитячих майданчиках, на спортивних майданчиках, у під’їздах багатоквартирних житлових будинків, у місцях скупчення людей, у місцях загального користування, у закладах громадського харчування (кафе, їдальнях), у приміщення органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах, у приміщеннях закладів культури, у приміщеннях закритих спортивних споруд, у приміщеннях підприємств, устав, організацій усіх форм власності. 
    15.13 Складувати опале листя, хмиз на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками 
для тимчасового накопичення твердих побутових відходів. Доцільно їх збирати докупи для компостування у ями або вивозити на звалище по окремим договорам із спеціалізованою організацією.

Логін: *

Пароль: *